Đối với hồ sơ

  • Chất ổn định PVC Ca Zn JCS-JPW-6

    Chất ổn định PVC Ca Zn JCS-JPW-6

    ● JCS-JPW-6 là hệ thống ổn định / bôi trơn một gói không độc hại được thiết kế để xử lý ép đùn.Nó được đề xuất sử dụng trong PVC WHITE PROFILE.

    ● Nó cung cấp khả năng ổn định nhiệt tốt, màu sắc ban đầu tuyệt vời và độ ổn định màu sắc, khả năng chống chịu thời tiết tốt.Dưới các thông số xử lý thích hợp, JCS-JPW-6 sẽ thể hiện việc cải thiện hiệu suất tấm ra.

    ● Liều dùng: khuyến nghị 4.0 - 4.5phr tùy theo công thức và điều kiện vận hành máy.Nhiệt độ trộn từ 110 ℃ - 130 ℃ được khuyến khích.