Để lắp đường ống

 • Chất ổn định PVC Ca Zn JCS-422

  Chất ổn định PVC Ca Zn JCS-422

  ● JCS-422 là hệ thống ổn định / bôi trơn một gói không độc hại được thiết kế để xử lý phun.Nó được đề xuất để sử dụng trong PVC PIPE FITTING.

  ● Dưới các thông số xử lý phù hợp, JCS-422 cung cấp độ ổn định nhiệt tốt, màu sắc ban đầu và độ ổn định màu tuyệt vời.

  ● Liều dùng: khuyến nghị 4.0 - 4.5phr tùy theo công thức và điều kiện vận hành máy.

 • Chất ổn định PVC Ca Zn JCS-420

  Chất ổn định PVC Ca Zn JCS-420

  ● JCS-420 là hệ thống ổn định / bôi trơn một gói không độc hại được thiết kế để xử lý phun.Nó được đề xuất để sử dụng trong PVC PIPE FITTING.

  ● Dưới các thông số xử lý thích hợp, JCS-420 cung cấp độ ổn định nhiệt tốt, màu sắc ban đầu và độ ổn định màu tuyệt vời.

  ● Liều dùng: khuyến nghị 4.0 - 4.5phr tùy theo công thức và điều kiện vận hành máy.